Firma poskytuje poradenstvo a konzultácie laickej aj odbornej verejnosti v oblasti stavebníctva a jeho infraštruktúry. Poradenstvo vykonávame v priestoroch firmy, cez e-mail, alebo priamo u stavebníka - podľa potrieb zákazníka. V prípade potreby zabezpečíme aj potrebné prieskumy a posudky a spracovanie potrebnej projektovej dokumentácie.
Individuálnym stavebníkom, ktorí stavajú svojpomocou, poskytujeme odborné poradenstvo a pomôcky, prípadne zaučenie stavebníka na jednoduché stavebné práce. Uzlové body stavby náročné na odborné a remeselné znalosti a zručnosti, prípadne práce vyžadujúce pre stavebníka nedostupnú mechanizáciu, mu zabezpečíme vlastnými pracovníkmi. Tento spôsob výstavby umožní získať vlastný dom aj stavebníkom, ktorí majú dostatok voľného času a obmedzené finančné zdroje. Taktiež je tento spôsob výstavby vhodný pre stavebníkov, ktorí majú možnosť na jednoduché práce a obslužné činnosti nasadiť vlastný personál a pomoc potrebujú len pri špecifických odborných prácach.

Kontakt:
TIPS, Stavbárska 34, 821 07 Bratislava, Slovensko
E-mail: tips@tips.sk


Hlavná strana