Ako bonus Vám poskytujeme jednoduché pomôcky pre vyriešenie jednoduchých úloh, ktoré sú potrebné pri výstavbe. Upozorňujem ale, že tieto pomôcky používajú zjednodušené algoritmy a nemôžu a ani nemajú ambíciu nahrádzať projekt, seriózne technické riešenie ani profesionály softvér. Sú použiteľné len na pomocné konštrukcie, ktoré nemajú zásadný vplyv na funkčnosť a bezpečnosť stavby.

Seriózne technické riešenie so zárukou Vám radi poskytneme na základe objednávky. Keď to okolnosti technického prípadu umožňujú, službu Vám poskytneme aj v zrýchlenom on-line režime.


Návrh výstuže do jednoduchého prekladu - testovacia verzia
Kontakt:
TIPS, Stavbárska 34, 821 07 Bratislava, Slovensko
E-mail: tips@tips.sk


Hlavná strana