Projektovanie, posudzovanie a príprava stavieb, poradenstvo, konzultácie: Ing.Ivo Vrbičan - majiteľ firmy
e-mail: ivo
@tips.sk
mobil: +421-903-71 71 17

A
dministratívne záležitosti: Ingrid Mikulášová
e-mail: ingrid_mikulasova
@tips.sk
mobil: +421-903-65 71 17

Operatívna služba:
e-mail: havarie
@tips.sk
mobil: +421-901-91 71 17

centrálny e-mail
tips@tips.sk


Adresa hlavnej celoročnej prevádzky firmy a doručovacia adresa:
Stavbárska 34
Bratislava
821 07

telefón
+421-2-45643715

Adresa letnej prevádzky firmy:
Dovalovo 244
Liptovský Hrádok
033 03


Kontakty:
TIPS, Stavbárska 34, 821 07 Bratislava, Slovensko
E-mail: tips@tips.sk


Hlavná strana