Firma vykonáva vypracovanie projektovej dokumentácie hlavne stavieb náročných na statiku a stavebnú fyziku. Sú to hlavne projekty opráv porúch stavieb, rekonštrukcií a prestavieb objektov. Ku týmto projektom si sami vykonávame potrebné stavebné prieskumy a posudky ktoré, keďže sa vykonávajú v súčinnosti s vývojom projektu, sú cielené a teda cenovo primerané pripravovanému rozsahu stavebnýc prác. Pokiaľ stavebné práce vykoná naša firma, dochádza k ďalšej optimalizácii nákladov spočívajúcej v kontinuálnej úprave riešenia podľa novo zistených poznatkov počas stavebných prác, nakoľko niektoré skutočnosti je možné dopredu zistiť len v spojení so značnými nákladmi na sondážne práce a na spätné uvedenie sondážnych miest do pôvodného stavu. Pri prieskume sú potom zásahy do konštrukcií (sondy) obmedzené na nevyhnutný rozsah, dostatočný pre návrh hlavného konceptu riešenia, doplňovaného až počas výstavby.


Kontakt:
TIPS, Stavbárska 34, 821 07 Bratislava, Slovensko
E-mail: tips@tips.sk


Hlavná strana