Firma vykonáva zamerania, stavebné prieskumy a statické posúdenia stavieb za účelom prípravy projektových podkladov pre projektovanie rekonštrukcií a prestavieb objektov, ako aj za účelom zistenia príčin porúch stavieb, kde zistíme prvotnú príčinu poruchy stavby, navrhneme jej elimináciu a v prípade záujmu stavbu aj fyzicky opravíme.
Kontakt:
TIPS, Stavbárska 34, 821 07 Bratislava, Slovensko
E-mail: tips@tips.sk


Hlavná strana