Firma dodáva kompletné stavby formou ucelenej dodávky včítane vypracovania potrebných projektových podkladov, prieskumov a posudkov, projektovej dokumentácie, vybavenia potrebných vyjadrení dotknutých orgánov a stavebného povolenia, vlastnej realizácie stavby a vybavenia konečnej kolaudácie stavby.
Firma taktiež dodáva vykonávanie čiastkovývh dodávok stavebných remesiel a to hlavne dodávky drevených a oceľových konštrukcií, elektroinštalácií, vodoinštalácií, vykurovania, sadrokartónových konštrukcií a kazetových podhľadov, omietkárskych a obkladačských prác.
Remeselníci majú skúsenosti s opravami starých porušených konštrukcií a ich bezpečnými statickými úpravami na základe statických posúdení.Kontakt:
TIPS, Stavbárska 34, 821 07 Bratislava, Slovensko
E-mail: tips@tips.sk


Hlavná strana