Firma vykonáva zamerania, stavebné prieskumy a statické posúdenia stavieb za účelom prípravy projektových podkladov pre projektovanie rekonštrukcií a prestavieb objektov. Pre projektantov a investorov posúdime realizovateľnosť plánovaných stavebných zásahov v existujúcej stavbe ako aj analýzu rizík realizácie projektu. Pre investorov poskytujeme technické pripomienkovanie projektov.
Kontakt:
TIPS, Stavbárska 34, 821 07 Bratislava, Slovensko
E-mail: tips@tips.sk


Hlavná strana