Firma poskytuje inžinierske služby zahŕňajúce získanie potrebných vyjadrení dotknutých orgánov, vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, až po samotnú kolaudáciu stavby.
Zabezpečuje stavebný dozor, alebo technický dozor investora a ostatné technicko-administratívne činnosti súvisiace s výstavbou.
V prípade požiadavky klienta zabezpečuje aj priame technické riadenie stavby budovanej klientom subdodavateľským spôsobom.


Kontakt:
TIPS, Stavbárska 34, 821 07 Bratislava, Slovensko
E-mail: tips@tips.sk


Hlavná strana