Firma poskytuje poradenstvo a konzultácie laickej aj odbornej verejnosti pri kúpe pozemku alebo nehnuteľnosti. Poradenstvo pozostáva z obhliadky nehnuteľnosti, upozornenie na poruchy stavby alebo možné technické komplikácie, odhad nákladov na potrebné opravy, upozornenie na problémy vyplývajúce z polohy stavby, hrubý odhad životnosti stavby do najbližšej generálnej opravy alebo opravy väčšieho rozsahu.......... Poradenstvo vykonávame formou konzultácie na mieste alebo spracovaním technickej správy z obhliadky nehnuteľnosti - podľa potrieb zákazníka. V prípade potreby zabezpečíme aj potrebné prieskumy a posudky a spracovanie potrebnej projektovej dokumentácie.Kontakt:
TIPS, Stavbárska 34, 821 07 Bratislava, Slovensko
E-mail: tips@tips.sk


Hlavná strana