Firma vykonáva vedenie stavby dodávateľským spôsobom - projektový stavbyvedúci. Táto služba je vhodná pre staviteľa pre jednorázovú stavbu budovanú vlastnými alebo prenajatými kapacitami, keď je nerentabilné zamestnať a vybaviť potrebnou dopravnou, meracou, IT a komunikačnou technikou svojho stavbyvedúceho. Jedná sa v podstate o prenájom stavbyvedúceho aj s potrebnou výbavou.

Kontakt:
TIPS, Stavbárska 34, 821 07 Bratislava, Slovensko
E-mail: tips@tips.sk


Hlavná strana