Zabezpečíme zemné, betonárske a manipulačné práce v stiesnených priestoroch malým nakladačom širokým 95 cm a len 530kg ťažkým. K dispozícii je nakladacia lyžica, podkop, miešačka na betón, drapák, malé žeriavové rameno, malý nákladný príves využiteľný na zásobovanie stavby dlhými úzkymi uličkami.
Taktiež poskytneme aj iné práce vyžadujúce menej obvyklé strojné vybavenie a pomôcky. Na neobvyklé práce, na ktoré pomôcky nemáme, vieme navrhnúť, vyrobiť alebo dať si vyrobiť a následne použiť potrebné pomôcky presne na účel použitia.Kontakt:
TIPS, Stavbárska 34, 821 07 Bratislava, Slovensko
E-mail: tips@tips.sk


Hlavná strana