Firma poskytuje pomoc v havarijných situáciách stavby, či už sa jedná o poruchy na inštaláciách stavby, alebo konštrukčné závady havarijného charakteru, keď hrozí poškodenie majetku alebo zdravia. Jednoduchšie závady hneď opravíme, v zložitejších prípadoch alebo pri nedostatku náhradných dielov situáciu stabilizujeme a v najbližší možný termín začneme s definitívnou opravou.Kontakt:
TIPS, Stavbárska 34, 821 07 Bratislava, Slovensko
E-mail: tips@tips.sk


Hlavná strana