Návrh výstuže do jednoduchého prekladu

Pomôcka pre stavebníkov

Čísla zadávať s desatinnou bodkou - čiarku program neakceptuje

Je nutné povoliť spúšťanie scriptov na stránke

Zadaj svetlú vzdialenosť podpôr v metroch:

Zadaj dĺžku podopretia prekladu v metroch:

Zadaj výšku prekladu v metroch:

Zadaj šírku prekladu v metroch:

Zadaj priemer pozdĺžnej výstuže v milimetroch:

Zadaj priemer strmeňovej výstuže v milimetroch:

Zadaj zaťaženie na preklad bez vlastnej váhy v kg na meter bežný dĺžky:


Počet profilov hore v kusoch:

Počet profilov dole v kusoch:

Počet strmeňov na celú dĺžku prekladu pekladu rovnomerne rozložiť z toho po 2ks nad podporou:

Pevnosť betónu v tlaku za ohybu v MPa:

Pevnosť ocele v MPa:

Upozornenie
Program slúži len pre orientačný výpočet ako pomôcka pre malých stavebníkov v jednoduchých statických a zaťažovacích prípadoch. V žiadnom prípade nenahrádza dimenzovanie nosných konštrukcií podľa všetkých aspektov predpísaných technickými normami. Preto tento výpočet nemôže slúžiť ako náhrada statického výpočtu a projektu. Aj v prípade vyhovujúceho výsledku, čo sa týka množstva výstuže a únosnosti, návrh nemusí zodpovedať požiadavkám na priehyb, šírku trhlín, rozmiestnenie výstuže a podobne. Dimenzačné použitie programu je možné len pre technika, ktorý vie vyhodnotiť interval spoľahlivosti výsledkov pre ním používané kombinácie vstupných údajov.

Dimenzovanie s garantovaným výstupom Vám radi vyhotovíme obratom po zaslaní objednávky a podkladov na tips@tips.sk. Pre informácie volajte na tel. číslo 0903/717117