Firma sa zaoberá komplexnou činnosťou pre potreby stavieb pozemného staviteľstva a pomocných objektov inžinierskeho staviteľstva. Prioritným cieľom firmy sú opravy stavieb s poruchami statiky, stavebnej fyziky alebo inými funkčnými poruchami a to od ich prieskumu, cez návrh opravy až po stavebné vykonanie samotnej opravy stavby. Firma vie tiež pomôcť predchádzať poruchám novostavieb správnym návrhom a vyhotovením konštrukčne náročných uzlov alebo detailov stavby. Územné pôsobenie firmy je pre stavebnú činnosť prioritne Bratislava a okolie do cca50-100km, v letnej sezóne aj oblasť horného Liptova. Územné pôsobenie firmy pre inžiniersko-technické činnosti je celé územie Slovenskej republiky a pre Slovenskú klientelu aj priľahlé zahraničie.

Firma zabezpečuje tieto činnosti:

Stavebno-technické prieskumy stavieb.
Zameranie stavieb a príprava projektových podkladov.
Projektovanie stavieb.
Posúdenie stavieb z hľadiska statiky a stavebnej fyziky.
Poradenstvo a konzultácie v oblasti stavebníctva.
Poradenstvo a konzultácie pri kúpe nehnuteľnosti.

Inžiniersku činnosť – nájomný stavebný dozor.
Vedenie stavieb - nájomný stavbyvedúci.
Dodávka stavieb a stavebných remesiel.
Zemné, manipulačné a iné strojné práce.
Stavebná havarijná služba.
Rekreácia.


Pomocou partnerských firiem a spolupracovníkov zabezpečíme aj akékoľvek iné činnosti súvisiace s projektovaním a výstavbou stavieb.


Voľné pracovné miesta


Kontakty:
TIPS, Stavbárska 34, 821 07 Bratislava, Slovensko
E-mail: tips@tips.sk


Hlavná strana